fbpx
  • biuro@porownywarka-leasingowa.pl
  • INFOLINIA 327 937 301

SAMOCHODY

TRANSPORT

MASZYNY

SPRZĘT IT

INNE

LEASING OPERACYJNY

Najczęstszy wybór klientów – maksymalizacja korzyści podatkowych.

Usługa finansowania oferowana przez firmy leasingowe ,charakteryzująca się szczególnymi/uprzywilejowanymi korzyściami podatkowymi.

Klient może wrzucić w koszty prowadzonej działalności nawet 100% kosztów poniesionych z zawarciem, obsługą umowy leasingowej i eksploatacją samochodu.

Korzyści podatkowe płynące z umowy leasingu operacyjnego obniżają koszt odsetkowy umowy leasingowej do 0%. Tym samym możesz sfinansować środek trwały nie ponosząc kosztów tego finansowania.

Możliwa od 0% do 45%. 
Minimalna wartość % wpłaty jest ustalona przez poszczególne towarzystwa leasingowe natomiast maksymalna wartość jest regulowana przez przepisy ustawy. Jednocześnie ustawa reguluje maksymalną możliwą sumę w płat w ciągu jednego roku i wynosi 60%.

Opłata wstępna stanowi koszt prowadzonej działalności:

– 75% (zadeklarowanie użytkowania samochodu na działalność ,oraz do użytku prywatnego.)

– 100% (zadeklarowanie użytkowania samochodu tylko i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej) – (wymagana ustawą książka przebiegu pojazdu)

LIMIT odliczenia 150 tyś – LIMIT finansowania BRAK

Raty leasingowe 

od 24 (minimalny ustawowo okres leasingu)

do 60 m-cy lub  84 m-cy (uzależnione od oferty firmy leasingowej)

Rata leasingowa stanowi koszt prowadzonej działalności:

– 75% (zadeklarowanie użytkowania samochodu na działalność ,oraz do użytku prywatnego.)

100% (zadeklarowanie użytkowania samochodu tylko i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej) – (wymagana ustawą książka przebiegu pojazdu)

LIMIT odliczenia 150 tyś – LIMIT finansowania BRAK

Ostatnia  czynność jaką robisz zamykając umowę leasingu.

  • minimalny przy 24 m-cach (16%) inne 1%
  • Maksymalny regulowany ofertą firmy leasingowej

Niski wykup obniża sumę opłat leasingowych – Wysoki wykup obniża ratę leasingu.

Wykup na warunkach w umowie leasingowej do uprzywilejowana czynność zarezerwowana wyłącznie dla Leasingobiorcy. Podmiot trzeci nie może wykupić przedmiotu w imieniu Leasingobiorcy po preferencyjnej wartości -może to zrobić wyłącznie po wartości rynkowej.

Wykupiony przedmiot zazwyczaj podlega amortyzacji w firmie jak środek trwały…

Koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu ,stanowią koszt równoznaczny z zasadami rozliczania umowy leaisngowej:

75% lub 100%

W umowie leasingowej (leasing operacyjny) finansowane są wyłącznie przedmioty leasingu z pełną Fakturą VAT.

VAT z takiej umowy jest rozliczany w proporcji 50 % lub 100%

50% – użytkowanie samochodu w proporcji mieszanej (firma/prywanie)

100% – użytkowanie samochodu wyłącznie na działalność gospodarczą (wymagana ustawą książka przebiegu pojazdu)

Posiadamy w ofercie firmy ,które zrezygnowały z Tabeli Opłat i Prowizji. Tym samym klient nie ponosi dodatkowych opłat w trakcie trwania umowy leasingu.

Warto zwracać uwagę na wysokość ewentualnej Tabeli Opłat i Prowizji co może w trakcie umowy znacznie zwiększyć koszt umowy zawarty w ofercie. Często Tabela Opłat i Prowizji zawiera kilkadziesiąt pozycji.

Procedura Uproszczona:
– na samochody osobowe i dostawcze do 3,5T możesz liczyć na decyzj bez ZUS/ US. i dokumentów finansowych. Dodatkowo bez udziału własnego – wpłaty własnej.

Procedura Standardowa:
– Często przy przedmiotach nietypowych (maszyny i urządzenia) stosowana jest procedura standardowa ,w której klient musi pokazać wyniki finansowe za bieżący rok obrachunkowy oraz rok poprzedni. Zazwyczaj nie wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US.

* Wystarczy mniej niż 1 minuta aby zwiększyć szansę na lepszą ofertę o 80% ( poprawiamy 8/10 ofert konkurencji)

POŻYCZKA LEASINGOWA

ODLICZ CAŁY VAT BEZ wpłacania go z góry jak przy leasingu Finansowym. Wybierany przy przedmiotach sprzedawanych na FV VAT MARŻA oraz sprzęt ze stawką 8% VAT (np. sprzęt medyczny)

Wyobraź sobie produkt z zaletami Kredytu dostępny w procedurze leasingowej ,gdzie zobowiązanie nie jest widoczne w BIK (jako zobowiązanie)

Pożyczka Leasingowa jest produktem kredytowym (oferowanym przez firmę Leasingową) na zakup środka trwałego. Finansowana jest cała wartość przedmiotu brutto – zatem VAT możesz odliczyć jednorazowo (zgodnie z przyjętą proporcją)

Koszty stanowi część odsetkowa i amortyzacja przedmiotu.

Możliwa wpłata własna od 0% do 60%. 

Opłata nie stanowi kosztu prowadzonej działalności:

Koszt stanowi jedynie amortyzacja przedmiotu i odsetki które na etapie wnoszenia opłaty wstępnej nie występują. Z opłatą wstępną możesz jednak w rozliczyć cały VAT (wg. przyjętej proporcji) – FV za przedmiot jest wystawiona na klienta, a nie firmę leasingową.

Raty leasingowe 

od 6 m-cy

do 84 m-cy (uzależnione od oferty firmy leasingowej)

Rata w całości nie stanowi kosztu jedynie część odsetkowa i amortyzacja przedmiotu.

Rata jest płacona na podstawie harmonogramu ,a nie Faktury jak przy Leasingu Operacyjnym

Wykupem jest ostatnia rata kapitałowa, po której przenoszone jest prawo własności na leasingobiorcę.

Finansowana jest cała wartość przedmiotu brutto – zatem VAT możesz odliczyć jednorazowo (zgodnie z przyjętą proporcją)

Posiadamy w ofercie firmy, które zrezygnowały z Tabeli Opłat i Prowizji. Tym samym klient nie ponosi dodatkowych opłat w trakcie trwania umowy pożyczki.

Warto zwracać uwagę na wysokość ewentualnej Tabeli Opłat i Prowizji co może w trakcie umowy znacznie zwiększyć koszt umowy zawarty w ofercie. Często Tabela Opłat i Prowizji zawiera kilkadziesiąt pozycji.

Procedura Uproszczona:
– Bez dokumentów finansowych i weryfikowania zdolności (zgodnie  z indywidualną decyzją firmy leasingowej.)

Procedura Standardowa:
– Często przy przedmiotach nietypowych stosowana jest procedura standardowa ,w której klient musi pokazać wyniki finansowe za bieżący rok obrachunkowy oraz rok poprzedni. Zazwyczaj nie wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US.

* Wystarczy mniej niż 1 minuta aby zwiększyć szansę na lepszą ofertę o 80% ( poprawiamy 8/10 ofert konkurencji)

LEASING FINANSOWY

Wybierany przy przedmiotach sprzedawanych na FV VAT MARŻA ,oraz sprzęt ze stawką 8% VAT (np. sprzęt medyczny)

Usługa finansowania oferowana przez firmy leasingowe zalecana jako wybór ,kiedy przedmiotem jest sprzęt o stawce VAT 8% (np. medyczny) lub przedmiot leasingu ze stawką VAT 0% , VAT MARŻA, lub od osoby fizycznej na umowę kupna sprzedaży.

Wymóg wpłacenia VAT-u  jednorazowo za cały okres umowy leasingu.

 

Możliwa wpłata własna od 0% do 60%. 

Opłata nie stanowi kosztu prowadzonej działalności:

Koszt stanowi jedynie amortyzacja przedmiotu i odsetki które na etapie wnoszenia opłaty wstępnej nie występują. Z opłatą wstępną uiszcza się jednak VAT za cały okres umowy leasingu i przedmiot który podlega jednorazowemu odliczeniu zgodnie z przyjętą proporcją odliczenia.

Raty leasingowe 

od 6 m-cy

do 60 m-cy (uzależnione od oferty firmy leasingowej)

Rata w całości nie stanowi kosztu jedynie część odsetkowa i amortyzacja przedmiotu.

Rata jest płacona na podstawie harmonogramu, a nie Faktury jak przy Leasingu Operacyjnym

Wykupem jest ostatnia rata kapitałowa, po której przenoszone jest prawo własności na leasingobiorcę.

W Leasingu Finansowym można zastosować preferencyjną np. 8% stawkę VAT na usługę leasingu w przypadku gdy taka jest na przedmiot leasingu. Taka sytuacja występuje np. na sprzęcie medycznym ,dlatego osoby niebędące VAT-owcami w tym przypadku Lekarze mogą zaoszczędzić 15% VAT-u którego nie odliczą /względem leasingu operacyjnego/

Można również finansować przedmioty sprzedawane bez VAT gdyż do sfinansowania nie jest wymagana FV VAT (odwrotnie do leasingu operacyjnego gdzie FV jest obligatoryjna)

Posiadamy w ofercie firmy ,które zrezygnowały z Tabeli Opłat i Prowizji. Tym samym klient nie ponosi dodatkowych opłat w trakcie trwania umowy leasingu.

Warto zwracać uwagę na wysokość ewentualnej Tabeli Opłat i Prowizji co może w trakcie umowy znacznie zwiększyć koszt umowy zawarty w ofercie. Często Tabela Opłat i Prowizji zawiera kilkadziesiąt pozycji.

Procedura Uproszczona:
– na samochody osobowe i dostawcze do 3,5T, sprzęt medyczny możesz liczyć na decyzje bez ZUS/ US i dokumentów finansowych. Dodatkowo bez udziału własnego – wpłaty własnej.

Procedura Standardowa:
– Często przy przedmiotach nietypowych stosowana jest procedura standardowa ,w której klient musi pokazać wyniki finansowe za bieżący rok obrachunkowy oraz rok poprzedni. Zazwyczaj nie wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US.

* Wystarczy mniej niż 1 minuta aby zwiększyć szansę na lepszą ofertę o 80% ( poprawiamy 8/10 ofert konkurencji)

PROCEDURA / DOSTĘPNOŚĆ

Co Finansujemy:

– Wszystkie Przedmioty (środki trwałe od Komputera po SAMOLOT – najczęściej jednak Samochody)

Wiek FINANSOWANEGO PRZEDMIOTU ?

– Wiek Przedmiotu + Okres Leasingu nie powinien przekraczać 10 lub w niektórych firmach 12 LAT.

Czyli np. 6 letnie auto sfinansujesz na maksymalnie 4 lata.

Jakie Dokumenty do Decyzji ?

Przy nowych samochodach nie pokazujesz absolutnie żadnych dokumentów finansowych.  Wystarczy: DANE przedmiotu leasingu, NIP FIRMY, Dane przedstawiciela Firmy.

Zaświadczenia ZUS i US ?

Większość firm nawet przy skomplikowanych transakcjach nie wymaga takich zaświadczeń.

LEASING na 103% czy to jest Możliwe ?

Suma opłat w Leasingu zależy od wpłaty własnej i okresu leasingu. Przy maksymalnej wpłacie i okresie leasingu 24 m-ce możliwe jest uzyskanie sumy opłat bliskiej 103%. Jeżeli wydłużysz okres leasingu suma opłat wzrasta jednak Rata się zmniejsza.

Limit kilometrów w Leasingu

W klasycznym leasingu nie ma limitu kilometrów.

PROCEDURA LEASINGU

1. Składasz Wniosek (dane przedmiotu, NIP FIRMY, Dane przedstawiciela)

2. Decyzja (zazwyczaj w następnym dniu roboczym)

3. Podpisujesz Umowę Leasingu

4. Odbierasz przedmiot Leasingu (Firma Leasingowa zajmuje się rejestracją Pojazdu)

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC/AC

* Wystarczy mniej niż 1 minuta aby zwiększyć szansę na lepszą ofertę o 80% ( poprawiamy 8/10 ofert konkurencji)

Katalog firm

Pierwsza Polska Porównywarka Leasingowa made by Grupa Auto Finanse Sp. Z O.O. NIP:9542754941  KRS0000556146 40-635Katowice ul. Jankego 54

ZAGADNIENIA

  • Operacyjny
  • Finansowy
  • Pożyczka Leasingowa
  • Sprawdź Zdolność Kredytową
  • Wniosek Leasingowy

KONTAK

Infolinia Ogólnopolska: 327937301 

Close Menu

PARAMETRY KALKULACJI

Wszystko OK

Firmy LEASINGOWE - przygotowują odpowiedź na twoje ZAPYTANIE

Maksymalny czas w jakim otrzymasz odpowiedź to 3 godziny.* Czas liczony w dni robocze od 8:00 – 18:00. 

Kalkulację otrzymasz na maila bezpośrednio z portalu PorownywarkaLeasingowa.pl