fbpx

ROZWÓD Z LEASINGIEM !

Leasing jest bardzo popularną metodą finansowania majątku firmy, głównie samochody oraz maszyny i urządzenia. Co w przypadku gdy dochodzi do rozwodu? Gdy nie ma rozdzielności majątkowej? 

Rozwód a Leasing

Przez okres leasingu właścicielem jest firma finansująca środek trwały, głownie instytucja finansowa.

W trakcie trwania umowy leasingobiorca ma zagwarantowane korzystanie z danego przedmiotu oraz wykupu na koniec trwania umowy. Jeżeli dojdzie do wykupu w trakcie trwania małżeństwa to wchodzi on w skład majątku wspólnego i podlega normalnemu podziałowi. Sytuacja się zmienia gdy wykup następuje już po zakończeniu małżeństwa.

 

Sąd najwyższy w jednej ze spraw stwierdził:

„Objęcie majątkiem wspólnym uprawnień i roszczeń wynikających z umowy leasingu miało ten skutek, że konieczne było ich uwzględnienie przy ustalaniu składu majątku wspólnego. Późniejsze (mające miejsce już po ustaniu wspólności majątkowej) przekształcenie roszczenia o zakup ładowarko-koparki w prawo własności tej maszyny nie zmieniło wspólnego charakteru praw majątkowych stron, skoro bowiem roszczenie o nabycie niepodzielnego przedmiotu przysługiwało im wspólnie, to tak samo traktować należy prawo, które powstało w wyniku realizacji tego roszczenia, nawet jeśli nabycie własności nastąpiło w wyniku czynności podjętych przez jednego małżonka po ustaniu wspólności. W tym wypadku dokonanie zakupu stanowiło działanie mające na celu zachowanie wspólnego prawa.” (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2015r., sygn. akt: II CSK 322/14)


Sad Najwyższy stwierdził, że nawet jeżeli wykup przedmiotu leasingu nastąpi po rozwodzie dalej stanowi on część majątku wspólnego. W tej sytuacji jeden z małżonków, który wykupił przedmiot umowy może ewentualnie wystąpić o zwrot połowy  rat leasingowych zapłaconych po orzeczeniu rozwodu ( z chwilą ustanowienia rozwodu wygasa wspólnota majątkowa ).

                           Przy podziale majątku wspólnego, małżonkowi, który nie był stroną umowy i nie wykupił przedmiotu leasingu, nie przysługuje roszczenie o zwrot połowy uiszczonych w czasie trwania małżeństwa rat leasingowych z majątku wspólnego, a jedynie roszczenie o rozliczenie praw z leasingu – połowy wartości przedmiotu leasingu, ustalonej według cen i stanu istniejącego na dzień ustania małżeńskiej wspólności ustawowej. Druga strona umowy, która samodzielnie spłaciła po ustaniu małżeństwa pozostałą część rat leasingowych i dokonała wykupu przedmiotu leasingu za środki z majątku osobistego może skutecznie domagać się zwrotu połowy poczynionych wydatków. Dokonanie wykupu jest działaniem bezpośrednio zmierzającym do zachowania wspólnego prawa przysługującego małżonkom.

 

Zaciekawił cię tekst ? – Porównaj oferty przez naszą stronę i porozmawiaj z Autorem Artykułu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Kamil Świerczyński

Kamil Świerczyński

Specjalista ds. Leasingu PorownywarkaLeasingowa.pl
kamil.swierczynski@porownywarka-leasingowa.pl

Pierwsza Polska Porównywarka Leasingowa made by Grupa Auto Finanse Sp. Z O.O. NIP:9542754941  KRS0000556146 40-635Katowice ul. Jankego 54

ZAGADNIENIA

  • Operacyjny
  • Finansowy
  • Pożyczka Leasingowa
  • Sprawdź Zdolność Kredytową
  • Wniosek Leasingowy

KONTAK

Infolinia Ogólnopolska: 327937301 

PARAMETRY KALKULACJI

Wszystko OK

Firmy LEASINGOWE - przygotowują odpowiedź na twoje ZAPYTANIE

Maksymalny czas w jakim otrzymasz odpowiedź to 3 godziny.* Czas liczony w dni robocze od 8:00 – 18:00. 

Kalkulację otrzymasz na maila bezpośrednio z portalu PorownywarkaLeasingowa.pl