fbpx

Samochód w leasingu- kto może go użytkować ?

Przedsiębiorcy, którzy chcą  skorzystać z leasingu samochodu osobowego często  zamierzają go użytkować nie tylko do celów służbowych ale także do prywatnych, chcą też aby ich najbliżsi mogli korzystać z leasingowanego samochodu.

Pytaniem, które się wtedy pojawia jest to kto będzie mógł go używać? Czy tylko przedsiębiorca który zawarł umowę leasingu czy też osoby trzecie w tym członkowie rodziny 

Mając na względzie obowiązujące przepisy a dokładniej przepisy kodeksu postępowania cywilnego „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Zgodnie z powyższym przepisem korzystającym jest leasingobiorca. 

Jednakże istnieje możliwość użyczenia przedmiotu leasingu osobom trzecim. Kwestie te również kwestia zostały uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego.

Stanowią one,  iż oddanie przedmiotu leasingu w użytkowanie osobie trzeciej jak najbardziej jest możliwe lecz najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania przez leasingobiorcę zgody leasingodawcy w formie pisemnej. W zależności od leasingodawcy wydanie takiej zgody wiąże się z koniecznością poniesienia jednorazowego kosztu ustalonego w Tabeli Opłat i Prowizji, w niektórych przypadkach uzyskanie takiej zgody może jednak być bezpłatne ( w przypadku leasingodawców nieposiadających standardowych Tabeli Opłat i Prowizji). Zwrócić należy również uwagę czy konkretna umowa leasingu lub OWL nie zawiera wyłączeń w tym zakresie. W niektórych przypadkach w OWL może być wskazany krąg osób mogących użytkować przedmiot leasingu bez dodatkowej zgody. Użyczenie przedmiotu leasingu osobom trzecim  bez zgody leasingodawcy w sytuacji gdy jest ona wymagana może  powodować różnorakie konsekwencje. W najgorszym przypadku może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy leasingu przez leasingodawcę.

W przypadku użyczenia przedmiotu leasingu osobie trzeciej pamiętać należy również aby czynność ta nie powodowała naruszeń warunków ubezpieczenia, ponieważ w przypadku np. szkody na przedmiocie leasingu może powodować to konflikt z ubezpieczycielem w przypadku wypłaty odszkodowania.

Podsumowując powyższe pojazd będący przedmiotem leasingu może być użytkowany  zarówno przez krewnych leasingodawcy  jak i osoby trzecie o ile umowa leasingu  nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Chcąc oddać w użytkowanie samochodu osobie trzeciej najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie pisemnej zgody leasingodawcy. Zgoda taka zapewnia  bezpieczeństwo zarówno leasingobiorcy jak również osobom korzystającym z przedmiotu leasingu chroniąc je przed mogącymi się pojawić negatywnymi konsekwencjami.

Zaciekawił cię tekst ? – Porównaj oferty przez naszą stronę i porozmawiaj z Autorem Artykułu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Adrian Luty

Adrian Luty

Specjalista ds. Leasingu portalu PorownywarkaLeasingowa.pl

Pierwsza Polska Porównywarka Leasingowa made by Grupa Auto Finanse Sp. Z O.O. NIP:9542754941  KRS0000556146 40-635Katowice ul. Jankego 54

ZAGADNIENIA

  • Operacyjny
  • Finansowy
  • Pożyczka Leasingowa
  • Sprawdź Zdolność Kredytową
  • Wniosek Leasingowy

KONTAK

Infolinia Ogólnopolska: 327937301 

KALKULATOR

wersja 4/014/2019 Q

Wszystko OK

Firmy LEASINGOWE - przygotowują odpowiedź na twoje ZAPYTANIE

Maksymalny czas w jakim otrzymasz odpowiedź to 3 godziny.* Czas liczony w dni robocze od 8:00 – 18:00. 

Kalkulację otrzymasz na maila bezpośrednio z portalu PorownywarkaLeasingowa.pl