Usługi finansowe dla mikroprzedsiębiorców – faktoring online

Usługi finansowe dla mikroprzedsiębiorców – faktoring online

wtorek, 4 stycznia, 2022

Mikrofirmy z makroproblemami

Prowadzenie niewielkiej firmy wcale nie oznacza, że problemy, na jakie możesz natrafić, będą równie małe. Jeżeli masz raptem kilkoro klientów, opóźnienia w płatności ze strony nawet jednego z nich mogą poskutkować poważnymi problemami finansowymi dla Twojej firmy. Podobnie może się zdarzyć, jeżeli pozwalasz swoim kontrahentom długo zwlekać z płatnościami, wystawiając im faktury z terminem zapłaty wynoszącym nawet kilkadziesiąt dni.

Najprostszym wyjściem z takiej sytuacji jest zaprzestanie wystawiania faktur z odległymi terminami zapłaty, jednak sprawa nie jest tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. Wielu klientów oczekuje, że będą mieli na zapłatę znacznie więcej czasu – zdarza się, że od długiego terminu płatności uzależnione jest powodzenie transakcji! Innymi słowy: kontrahent nie zdecyduje się na nawiązanie współpracy, jeżeli nie będzie mógł zapłacić w późniejszym terminie. Takie sytuacje mają często miejsce w branżach: transportowej, budowlanej czy medycznej.

Jeżeli więc napotykasz na opór kontrahentów w sprawie skrócenia terminu płatności na fakturach, a nie chcesz stracić cennych kontaktów biznesowych, warto rozważyć faktoring online – nieinwazyjny sposób na oddalenie widma zatorów płatniczych.

Na czym polega faktoring online?

Dzięki faktoringowi możesz sprzedać faktury, które wystawiłeś kontrahentom, a które jeszcze nie zostały przez nich opłacone. Zakupu tych faktur dokonuje firma faktoringowa – pobiera przy tym prowizję, a Twoja firma środki z faktur otrzymuje natychmiast. Tak w dużym skrócie prezentuje się faktoring.

Z faktoringu można korzystać w dwojaki sposób – doraźnie, jako jednorazowe finansowanie faktur lub na stałe, z limitem. W tej pierwszej odsłonie faktoring pozwala na odzyskanie środków zamrożonych na fakturze, której kwota nie przekracza 250 000 złotych. Jeżeli chcesz sfinansować pojedynczą lub kilka faktur jednorazowo, wystarczy że wypełnisz wniosek online na stronie PragmaGO. Wszystkie formalności także załatwisz przez Internet.

Faktoring online to nieco bardziej skomplikowana usługa, ale za to przynosi większe korzyści długoterminowe. Jeżeli zdecydujesz się na faktoring online, do umowy zawartej z firmą faktoringową możesz dołączyć listę kontrahentów, z którymi prowadzisz interesy regularnie. W momencie uruchomienia usługi, Twojej firmie zostanie przypisany odnawialny limit faktoringowy, który umożliwi finansowanie faktur wystawionych zgłoszonym uprzednio klientom w kwocie nieprzekraczającej umówionej wysokości limitu.

W faktoringu online możesz finansować faktury na łączną wartość nawet do miliona złotych! W ten sposób już na dobre rozprawisz się z zatorami płatniczymi i zadbasz o to, by środki na prowadzenie bieżącej działalności zawsze były pod ręką!

Więcej o usłudze dowiesz się tutaj https://pragmago.pl/faktoring-online/

Nie warto szukać ofert leasingu na własną rękę

To cię może zainteresować