Leasing "Mój elektryk"

Założenia programu

Podstawowa kwota dopłaty dla obu grup to 18 750 zł. Wyższa, czyli 27 000 zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy zadeklarują 15 tys. km przebiegu rocznie. Jak wynika z danych NFOŚiGW deklarację taką składa we wnioskach aż 65 proc. firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Oto tabela, która pokazuje maksymalny koszt kwalifikowany, maksymalną szacunkową cenę netto pojazdu, część podatku VAT w koszcie kwalifikowanym, szacunkową cenę brutto pojazdu oraz komentarz dla różnych sytuacji podatkowych:

Maksymalny koszt kwalifikowany PLN Maksymalna szacunkowa cena netto pojazdu, aby podlegał programowi PLN Część podatku VAT w koszcie kwalifikowanym PLN Szacunkowa cena brutto pojazdu PLN Komentarz
225 000 225 000 0 276 750 Jeżeli podatnik ma prawną możliwość odpisania 100% VAT
225 000 201 793 23 206 248 205 Jeżeli podatnik ma prawną możliwość odpisania 50% VAT
225 000 182 927 42 073 225 000 Jeżeli podatnik nie ma prawnej możliwości odpisania VAT

Oto tabela przedstawiająca informacje dotyczące kategorii pojazdów, maksymalnych cen pojazdów, rocznego przebiegu oraz wysokości dofinansowania dla przedsiębiorców:

Kogo dotyczy Kategoria pojazdu Maksymalna cena pojazdu PLN Przebieg roczny Wysokość dofinansowania PLN
Przedsiębiorcy M1 225 000 nie dotyczy 18 750
wymagany przebieg 15 000 km 27 000
Przedsiębiorcy N1 nie dotyczy nie dotyczy do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 000
wymagany przebieg 20 000 km do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 70 000
Przedsiębiorcy L1e-L5e nie dotyczy nie dotyczy do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 000

Skorzystaj z programu mój elektryk
za pośrednictwem naszej strony

Dbaj o środowisko!  “Mój elektryk” to program dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska. Program oferuje wsparcie w ścieżce leasingowej poprzez dopłatę dla Klienta do wstępnej opłaty leasingowej oraz opłaty transferowej dla nowych aut osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym lub wodorowym.