Windykacja w leasingu

Jak wygląda windykacja w leasingu?

Windykacja w leasingu

Podpisując umowę leasingu nie zadajesz sobie, oraz doradcy leasingowemu pytania „Jak wygląda windykacja w leasingu?” Co jednak zrobić, kiedy w twojej firmie przyjdzie gorszy czas, a nieopłacone faktury z leasingu zaczynają gromadzić się na biurku? W tym artykule omówimy, jak wygląda windykacja w leasingu, jakie są etapy tego procesu, jakie prawa i obowiązki mają strony, oraz jak uniknąć problemów związanych z windykacją.

Rodzaje windykacji w firmach leasingowych.

Windykacja polubowna w leasingu

Proces windykacji polubownej w leasingu to pierwszy etap, który leasingodawca podejmuje, gdy leasingobiorca zalega z płatnościami. Celem tego procesu jest znalezienie rozwiązania problemu bez konieczności uruchamiania bardziej radykalnych środków.

W ramach windykacji polubownej, leasingodawca podejmuje szereg działań mających na celu zwrócenie uwagi leasingobiorcy na zaległości i skłonienie go do dokonania płatności. W pierwszej kolejności, leasingodawca wysyła pisemne wezwanie do zapłaty, w którym informuje leasingobiorcę o zaległych płatnościach oraz konsekwencjach ich nieuregulowania. Wezwanie to zawiera termin do uregulowania zaległości oraz pouczenie o kosztach postępowania windykacyjnego, jakie zostaną poniesione przez leasingobiorcę, jeśli nie ureguluje zobowiązań w terminie.

Razem z wysłanym mailem lub pismem, leasingodawca podejmie dalsze działania, takie jak telefoniczne przypomnienia o zaległościach, czy też spotkania z przedstawicielami firmy leasingowej w siedzibie firmy. Często taka wizyta jest też zlecona zewnętrznej wyspecjalizowanej firmie, która ma za zadanie wstępne zbadanie kondycji finansowej firmy.

Warto zaznaczyć, że proces windykacji polubownej to nie tylko działania skierowane do leasingobiorcy, ale również zbadanie przyczyn opóźnień w płatnościach. Często okazuje się, że opóźnienia wynikają z różnych przyczyn, takich jak błędy w umowie leasingowej, trudności finansowe lub inne problemy natury operacyjnej. W takim przypadku, leasingodawca może zaproponować leasingobiorcy zmiany w umowie, które pomogą uregulować zaległości i uniknąć kolejnych opóźnień w płatnościach.

Niestety etap tej windykacji dla leasingobiorcy wiąże się z kosztami. Każda czynność jest opisana w Tabeli opłat i prowizji firmy leaisngowej i jest bardzo kosztowna. Jedno wezwanie do zapłaty lub telefon może kosztować nawet kilka set złotych za każdy. Dodatkowo taki proces może trwać kilka tygodni i każde wezwanie jest liczone osobno.

W przypadku braku skuteczności działań windykacyjnych polubownych, leasingodawca ma prawo podjąć kolejne kroki związane z windykacją.

Windykacja ostateczna w leasingu.

Ten etap jest konsekwencją braku spłaty zobowiązania w procesie windykacji polubownej. Zazwyczaj zaczyna się od formalnego wypowiedzenia i rozwiązania umowy leasingu. Po otrzymaniu takiego wypowiedzenia leasingobiorca ma obowiązek zwrócić przedmiot leasingu w stanie niepogorszonym, zgodnym z warunkami umowy.

Jeśli leasingobiorca nie zwróci przedmiotu leasingu w określonym terminie, leasingodawca ma prawo do odzyskania przedmiotu za pomocą procedury egzekucyjnej. W takim przypadku, leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za koszty związane z odzyskaniem przedmiotu. Jakie to koszy? m.in związane z egzekucją oraz ewentualne koszty naprawy przedmiotu, jeśli zostanie on zwrócony w złym stanie technicznym.

Warto zaznaczyć, że proces wypowiedzenia umowy leasingu i zwrotu przedmiotu leasingu jest ostatecznością.

Istotny jest fakt, że doprowadzenie do tego etapu windykacji w leasingu jest skrajnie niekorzystne dla korzystającego, czyli leasingobiorcy. Wiąże się z sporymi kosztami – odzyskania przedmiotu, wyceny przedmiotu, kosztami przygotowania pojazdu do sprzedaży, działań windykatora terenowego itd. Ponadto kwota ze sprzedaży przedmiotu po windykacji, nie jest przeznaczona na pokrycie tych kosztów, jak wielu leasingobiorców myśli.

Windykacja w leasingu – jak jej uniknąć ?

 • Pierwszym krokiem jest utrzymywanie stałego kontaktu z firmą leasingową i nie unikanie rozmów z przedstawicielami firmy. W przypadku trudności finansowych lub innych problemów związanych z umową leasingową, warto od razu skontaktować się z leasingodawcą i przedstawić mu swoją sytuację. Możliwe, że firma będzie w stanie zaoferować pomoc lub zasugerować rozwiązanie problemu takie jak:

  a) zawieszenie spłaty kapitału
  b) restrukturyzacja umowy czyli zmiana jej długości

  Ważne jest również, aby nie ignorować wezwań do zapłaty lub innych korespondencji wysyłanych przez firmę leasingową. Jeśli mamy trudności z uregulowaniem zobowiązań, warto skontaktować się z przedstawicielem firmy i przedyskutować ewentualne możliwości rozwiązania problemu. Warto pamiętać, że unikanie kontaktu z leasingodawcą może jedynie pogorszyć naszą sytuację i zwiększyć ryzyko wypowiedzenia umowy leasingu.
 • Kolejnym krokiem, który może pomóc w uniknięciu procesu windykacji, jest sprzedaż przedmiotu leasingu. Jeśli leasingobiorca nie jest w stanie dłużej opłacać rat leasingowych, a pozostały okres umowy jest zbyt długi, warto rozważyć sprzedaż przedmiotu leasingu, np. pojazdu.( tutaj umowa musi trwać minimum 24 m-ce, aby zakończyć ją przed czasem)

  W takiej sytuacji, leasingobiorca może skontaktować się z np. firmą specjalizującą się w handlu samochodami, która będzie w stanie wykupić samochód za nas lub pożyczyć nam w ramach umowy środki na wykupienie samochodu przez nas, a następnie sprzedać samochód dalej z własnym zyskiem. Oczywiście możemy też wystawić samochód na portalu ogłoszeniowym i tam spróbować go sprzedać. W tym przypadku jednak może się okazać że indywidualny klient będzie chciał najpierw mieć potwierdzenie zapłacenia za samochód do leaisngu, a my przecież borykamy się z problemami.
 • Kolejnym krokiem, który może pomóc w uniknięciu procesu windykacji, jest cesja umowy leasingu. Tutaj musimy znaleź nowego leasingobiorcę, który zdecyduje się na kontynuowanie umowy leasingu za nas. Często warunkiem przeprowadzenia cesji jest brak bierzących zobowiązań. Jeżeli jednak wartość przedmiotu leasingu, proponowanego do cesji jest atrakcyjna można poprosić o tzw. odstępne które przeznaczymy na pokrycie zadłużenia.

ZAMÓW KONTAKT

Chcesz porozmawiać ze specjalistą ds. leasingu ? Zostaw kontakt do siebie, a oddzwonimy! Pracujemy codziennie od Poniedziałku do Piątku od 9:00 do 17:00 Dla nas nie ma trudnych pytań. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś na temat procedury, podatków, optymalizacji oferty ? Jesteśmy dla ciebie.

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy z przedstawicielem PorownywarkaLeasingowa.pl Zgoda jest bezterminowa i możesz ją wycofać w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres biuro@porownywarka-leasingowa.pl w treści wycofując zgodę z podaniem danych jakich dotyczy tj. adres e-mail i numer telefonu.